Usługi

Strona główna Usługi

Zapraszam do gabinetu osoby od 15 r.ż poszukujące pomocy w różnych problemach i objawach, skierowane przez innych specjalistów lub szukające pomocy z własnej inicjatywy.

Specjalizuję się w psychoterapii długoterminowej różnych zaburzeń zdrowia psychicznego (zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych, psychotycznych, dwubiegunowych) oraz zaburzeń osobowości. Krótkoterminowo (6-12 miesięcy) lub w zależności od potrzeb pracuję z pacjentami w kryzysie, będących pod wpływem przewlwkłego stresu, z zaburzeniami adaptacyjnymi oraz w różnych życiowych dyskomfortach.

Problemy, w których można uzyskać pomoc psychoterapeutyczną w moim gabinecie to:

Brak energii i radości życia

Problemy w relacjach z innymi ludźmi – dziećmi, partnerem, partnerką

Częste konflikty, kryzysy w związku

Nerwice, lęki, zamartwianie się

Zachowania autoagresywne, okaleczanie się

Trudność w stawianiu granic

Poczucie osamotnienia

Trudność w radzeniu sobie ze stresem

różne dolegliwości somatyczne, które nie mają przyczyny fizycznej

Przewlekłe zaburzenia psychiczne (zaburzenia psychotyczne, w tym schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa) – równolegle do leczenia psychiatrycznego.

Prowadzę również psychoterapię osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Konsultacja to na ogół 1-3 spotkania, które mają na celu zdiagnozowanie trudności i uzyskanie dalszych zaleceń. Zalecenia te mogą dotyczyć podjęcia określonej formy psychoterapii lub kontaktu z innym specjalistą. Jeśli zalecenia dotyczące dalszego postępowania związane są z podjęciem psychoterapii indywidualnej, wówczas możesz sprawdzić jak czujesz się w mojej obecności i czy wydaję Ci się osobą, z którą chciałbyś pracować dalej. Bywa tak, że trzeba odbyć kilka konsultacji u różnych terapeutów aż spotkamy kogoś, z kim poczujemy „chemię”. Jeśli zdecydujesz się na psychoterapię u mnie, to kolejnym etapem jest znalezienie stałego i wspólnego terminu.

Pierwsza konsultacja trwa 60 minut, kolejne spotkania 50 minut.

Konsultacje osób dorosłych możliwe są również w formie online.

Psychoterapia indywidualna to regularne spotkania, które odbywają się minimum raz w tygodniu, w stały dzień, o stałej porze, w stałym miejscu. Umowa obejmuje określony czas i cele wskazane przez pacjenta. Zazwyczaj czas i cele terapii podlegają ponownemu namysłowi po kilku miesiącach psychoterapii. Pacjenci często pytają jak długo trwa psychoterapia. Odpowiedź brzmi – to zależy 😊 Zależy czego pacjent potrzebuje. Jeśli mówimy o poprawie objawowej, lepszym poczuciu siebie, uzyskaniu wglądu, lepszym radzeniu sobie z emocjami, to jest to od czas 1-2 lata. Natomiast jeśli pacjentowi zależy na przebudowie osobowości, zmianie wzorca przywiązania, to jest to zazwyczaj powyżej 2 lat. Nie ma tutaj reguły. Wszystko zależy od głębokości deficytów, doświadczanego wsparcia oraz gotowości do korzystania z innych dostępnych form pomocy, równolegle do psychoterapii indywidualnej.

Sesja psychoterapii indywidulanej trwa 50 minut.

Psychoterapię indywidualną prowadzę również w formie online.

Konsultacja młodzieży odbywa się z inicjatywy rodziców zaniepokojonych funkcjonowaniem swojego dziecka lub na prośbę nastolatka, który czuje, że potrzebuje pomocy. Jest to spotkanie trwajace 90 minut, ponieważ wymaga uwzględnienia dwóch perspektyw: nastolatka/nastolatki i rodziców. Podczas konsultacji zbieram wywiad od rodziców oraz osobno rozmawiam z nastolatkiem/nastolatką. Konsultacja kończy się diagnozą problemu, czasem przekierowaniem do dalszej diagnozy lub konsultacji z innym specjalistą (np. z psychiatrą) oraz sformułowaniem zaleceń.

Staram się również wskazać różne bezpłatne miejsca pracy z młodzieżą, zgodnie z potrzebami młodej osoby.

Nie pracuję z młodzieżą w formie online.

Dorastanie dziecka bywa dla rodziców czasem dużego niepokoju. Rodzice nie wiedzą czy zmiany w zachowaniu i funkcjonowaniu dziecka wynikają z dojrzewania czy jest to objaw poważniejszych problemów. Zdarza się, że dziecko nie widzi problemu i nie chce skorzystać z konsultacji u psychologa. Konsultacja dla rodziców (lub jednego rodzica) to rozmowa ze specjalistą, która ma na celu uspokojenie rodzica i/lub wskazanie kierunków dalszego postępowania. Może być to spotkanie jednorazowe, lub kilka spotkań, podczas których zajmujemy się głównie wątkiem bycia rodzicem nastolatka/nastolatki.

Konsultacja trwa 60 min.

Konsultacja dla rodziców jest możliwa również w formie online.

Konsultacja pary to spotkanie, którego celem jest rozmowa na temat problemu, trudności, którego doświadcza dwoje ludzi w związku. Podczas konsultacji rozmawiamy o historii związku aby zrozumieć dynamikę i okoliczności budowania danej relacji. Celem tej rozmowy jest też wyjaśnienie kwestii czy obydwoje partnerzy/partnerki chcą wejść w proces terapeutyczny po to, aby zrozumieć co utrudnia wspólne, dobre życie tej parze. Rozmawiamy o sposobach komunikacji w związku, o wzajemnych oczekiwaniach, rozczarowaniach, wartościach, po to aby zrozumieć co powoduje trudności lub jest źródłem kryzysu.

Pierwsza konsultacja trwa na 90 min.

Jeśli para zdecyduje się na podjęcie procesu terapeutycznego, to kolejne spotkania odbywają się z częstotliwością co 2 – 3 tygodnie i trwają 60 -75 minut . Decyzję podejmujemy wspólnie.

Praca z parą jest możliwa również w formie online.

Konsultacja rodzinna to spotkanie wszystkich mieszkających ze sobą osób z dwójką psychoterapeutów rodzinnych. Konsultacja rodzinna trwa 90 minut.

W trakcie rozmowy ważne jest, aby każdy miał prawo do przedstawienia swojego punktu widzenia i tego jak rozumie powód dla którego rozmawiamy w takim gronie. Każdy uczestnik spotkania ma prawo inaczej widzieć powód, dla którego rodzina zgłasza się po pomoc, choć najczęściej jest to inicjatywa kogoś z dorosłych. Ważne jednak, aby podczas konsultacji każdy członek rodziny (nawet ten najmłodszy) znalazł motyw i cel do podjęcia terapii rodzinnej. Bo głównie chodzi o to, aby każdemu w rodzinie żyło się lepiej.

Najważniejsza zasada pracy terapeutycznej z rodziną to neutralność terapeuty i dbanie o bezpieczną atmosferę dla uczestników spotkania.

Jeśli rodzina zdecyduje się na wspólną pracę to spotkania rodzinne odbywają się co 2-4 tygodnie i trwają po 90 minut. Jeśli w trakcie konsultacji okaże się, że nie wszyscy członkowie rodziny chcą brać udział w spotkaniach, to możliwe jest rozważenie innych form, np. terapii pary lub osobne oferty dla różnych członków rodziny.

Terapię rodzinną prowadzę z innym psychoterapeutą w ramach współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii terapeuci-wawer.pl

Pracy z rodziną nie prowadzę w formie online.